www.iteast.co.th

Your Shopping Cart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

You are here: Home สาระน่ารู้ เกี่ยวกับระบบวงจรปิด
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ CCTV PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2007 เวลา 15:07 น.

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ลังเลใจที่จะเลือกใช้ระบบการบันทึกของกล้องวงจรปิด ว่าจะใช้แบบใดถึงจะตรงใจท่าน อันนี้ก็ต้องถามความประสงค์ของท่านเองล่ะครับว่า ถนัดแบบไหน ใช้งานเพื่อจุดประสงค์อย่างไร ?กันขโมยดอทคอม? ขอนำเอาข้อคิดมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อให้ท่านมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นกันดีไหมครับ

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า ในระบบกล้องวงจรปิดจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักๆ 4 อย่างก็คือ

1. ตัวกล้อง (Camera) ที่มีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่จุดประสงค์การใช้งานของท่าน ตัวอย่างเช่น กล้องมาตรฐาน (แบบตัวยาว) กล้องโดม (ทรงกลมตัดครึ่ง) กล้องกันน้ำ กล้องอินฟราเรด กล้องไร้สาย กล้องสปีดโดม กล้องซ่อนขนาดเล็กหรือเลนส์รูเข็ม ฯลฯ ทำหน้าที่เป็นเสมือนดวงตาที่จะมองภาพในมุมที่เราต้องการเพื่อส่งมายังศูนย์กลางหรืออุปกรณ์รวมและจัดการสัญญาณภาพ

ตัวอย่างกล้อง

2. อุปกรณ์รวมและจัดการสัญญาณภาพ (Video Processor) เช่น สวิตเชอร์ ควอด มัลติเพลกเซอร์ Capture Card ฯลฯ ทำหน้าที่เป็นตัวศูนย์กลางที่รวมสัญญาณภาพจากกล้องทุกตัว เพื่อส่งสัญญาณภาพไปยังจอมอนิเตอร์ แสดงภาพสด (Display Live View) และส่งภาพไปยังอุปกรณ์บันทึก

3. อุปกรณ์บันทึกภาพ (Recorder) ทำหน้าที่รับภาพจากอุปกรณ์จัดการสัญญาณภาพ เพื่อเขียนข้อมูลลงในสื่อบันทึก เช่น เครื่องบันทึกเทป ฮาร์ดดิสก์

4. จอมอนิเตอร์ (Monitor) จะใช้เป็นทีวีธรรมดา หรือจอมอนิเตอร์ที่ออกแบบมาใช้กับระบบโดยเฉพาะก็ได้

  • ระบบการบันทึกแบบบันทึกเทป

ในกรณีที่ท่านต้องการใช้งานกล้องเพียงตัวเดียว อุปกรณ์ที่ใช้ไม่จำเป็นต้องมี Video Processor ก็ได้ คือต่อสัญญาณจากกล้องโดยตรงเข้าสู่เครื่องบันทึกเทป และจากเครื่องบันทึกเทปสู่มอนิเตอร์เลยก็ได้ แต่หากใช้งานหลายกล้อง ระบบแบบนี้จะมีอุปกรณ์ที่แยกชิ้นกันทั้ง 4 ส่วน ดังภาพ การบันทึกแบบนี้หากต้องการเก็บหลักฐานการบันทึกไว้นานๆ จำเป็นจะต้องมีม้วนเทปไว้จำนวนมากเพื่อเปลี่ยนตามระยะเวลาที่เนื้อเทปหมด

  • ระบบการบันทึกด้วยเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล (Stand-alone Digital Video Recorder ? DVR)

เครื่องบันทึกชนิดนี้จะรวมส่วนของ Video Processor (2) และ ส่วนบันทึก Recorder (3) ไว้ในเครื่องเดียวกัน โดยมากจะเป็นแบบมัลติเพลกเซอร์ มีจำนวนช่องสัญญาณ 4, 9 และ 16 ช่อง ตามความต้องการของผู้ใช้ และบันทึกภาพลงสู่ฮาร์ดดิสก์ ซึ่งชนิดและขนาดของฮาร์ดดิสก์เป็นแบบ IDE-ATA ที่มีขายอยู่ตามร้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไป ยิ่งขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์มีมาก ก็จะยิ่งสามารถบันทึกได้ยาวนานยิ่งขึ้น การดูภาพจากเครื่องก็เพียงแค่ต่อมอนิเตอร์หรือทีวีเข้ากับตัวเครื่องเท่านั้น

  • ระบบการบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Based Advance DVR)

ด้วยความสามารถของระบบปฏิบัติการ Windows และการที่ใช้ซอฟท์แวร์เป็นพื้นฐาน ทำให้ระบบการบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์มีความหลากหลายของลูกเล่นและเทคนิคการใช้งานต่างๆ อีกทั้งยังรองรับการพัฒนาขีดความสามารถในอนาคต เรียกว่ารอวันโตตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน เพราะปัจจุบันมนุษย์และสังคมได้รับผลบุญ (รวมทั้งผลกรรม) จากการเติบโตของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบนี้จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับท่านที่มีขีดความสามารถในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สูงอยู่แล้ว รวมถึงผู้ที่ต้องการพึ่งพาประโยชน์จากขีดความสามารถของมัน ซึ่งมีให้มากกว่าระบบอื่นๆ

?

หมัดต่อหมัด เปรียบเทียบแต่ละระบบ

?

?

บันทึกเทป DVR
(Stand Alone)
Advance DVR / Capture Card + Computer
1. สื่อที่ใช้เก็บบันทึก

ม้วนเทป E-180, E-240

(ต้องเก็บม้วนเทปเป็นจำนวนมาก)
Hard Disk 80 ? 500 GB ขึ้นอยู่กับรุ่น Hard Disk 80 ? 1000 GB ขึ้นอยู่กับ Main board
2. ระยะเวลาสูงสุดที่สามารถบันทึกได้ 12 / 24 / 168 ชั่วโมง แล้วแต่รุ่นของเครื่องบันทึก

เทียบกับ PC Based DVR จะบันทึกได้สั้นกว่า (สำหรับเครื่องบันทึกแบบ M-JPEG)
และใกล้เคียงกัน (สำหรับเครื่องบันทึกแบบ MPEG4 เมื่อเทียบ Frame rate เท่าๆ กัน

ยาวนานที่สุดเมื่อเลือกใช้
ความต่อเนื่อง
(frame rate) เท่าๆกันกับแบบบันทึกเทปและ DVR (Stand Alone)
3. ความละเอียดของภาพที่บันทึก ความละเอียดใกล้เคียงกับภาพจริง ขึ้นกับอุปกรณ์รวมจัดการสัญญาณภาพ โดยทั่วไป 720 x 576 pixels

320 x 240, 384 x 288, 640 x 480, 768 x 576

ขึ้นอยู่กับรุ่น
4. ความต่อเนื่องของภาพ

12 ชั่วโมง = 8 fps

24 ชั่วโมง = 3 fps

168 ชั่วโมง = 0.5 fps

Max: 25 fps (KP-204)
50 fps (FK-5xx)

100-400 fps (FK-8xx)

Max 15 ? 400 FPS

ขึ้นอยู่กับรุ่น
5. ความสามารถในการต่อ Network ทำไม่ได้ ทำได้ในรุ่น EDSR, FK-504CFN, FK-8xx โดยผ่าน LAN แต่อัตราการส่งผ่านข้อมูลต่ำกว่าคอมพิวเตอร์ ทำได้หลากหลายทั้ง LAN, Internet, ISDN, PSTN โดยอาศัยคุณสมบัติการเป็นคอมพิวเตอร์
6. การบันทึกเมื่อมีความเคลื่อนไหวของภาพ ทำไม่ได้ ทำได้ ทำได้โดยมีประสิทธิภาพดีกว่า DVR คือสามารถกำหนดความไวในการตรวจจับได้และกำหนดพื้นที่ที่ต้องการตรวจจับบนภาพได้สะดวก
7. การค้นดูภาพที่เก็บบันทึก ต้องค้นหาจากม้วนเทปของวันที่บันทึกไว้โดยวิธีกรอภาพและดูเวลาที่อยู่บนหน้าจอ โดยต้องหยุดการบันทึกเอาไว้ชั่วคราว

เรียกดูโดยระบุวันที่และเวลาที่ต้องการค้นหาภาพได้ โดยต้องหยุดการบันทึกเอาไว้ชั่วคราว

เรียกดูโดยระบุวันที่และค้นหาจากเวลาของแต่ละไฟล์ที่ระบุเรียงเอาไว้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องหยุดการบันทึก
8. ความชัดเจนเมื่อเล่นภาพเร็วเพื่อค้นหาภาพที่บันทึกไว้ มีเส้นรบกวนขณะค้นหาภาพแบบรวดเร็ว ไม่มีเส้นรบกวนแม้ขณะเล่นค้นหาภาพแบบรวดเร็ว สามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้ 32 เท่า (FK-77x) และ 600 เท่า (EDSR-Series)

ไม่มีเส้นรบกวนแม้ขณะเล่นค้นหาภาพแบบรวดเร็ว สามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้ (มากน้อยขึ้นอยู่กับรุ่น)

9. ความคุ้นเคยของผู้ใช้งาน ใช้งานมานาน เป็นที่คุ้นเคยของผู้ใช้งานโดยทั่วไป ลักษณะการใช้งานคล้ายกันกับระบบเทปเดิม เป็นที่คุ้นเคยของผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ใช้งานควรมีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง
10. การถ่ายโอนข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน ต้องเก็บด้วยม้วนเทปและเล่นกับเครื่องเล่นที่มีอัตราการบันทึกเดียวกันเท่านั้น สามารถสำรองภาพเหตุการณ์บางช่วงที่สำคัญเข้ากับเครื่อง PC ได้โดยผ่านทางสาย USB หรือใช้ CF Card สามารถส่งออกข้อมูลลงสื่อความจุเช่น CD, Flash Drive ได้โดยเป็นไฟล์ .avi และสามารถหยุดเฟรมภาพบันทึกที่กำลังเล่นอยู่เพื่อเก็บเป็นภาพ .jpg หรือ พิมพ์ภาพได้
11. การเริ่มบันทึกเองโดยอัตโนมัติหลังสิ้นสุดไฟดับ ทำได้ (เฉพาะรุ่น 12 ชั่วโมงไม่มีฟังก์ชั่นตั้งเวลา ทำไม่ได้) ทำได้ ทำได้
12. ระดับราคา แพงที่สุดภายใต้ลักษณะการใช้งานเดียวกันกับ DVR และ Computer (12,400 ? 33,000 สำหรับ 4 channels) 10,000 ? 29,000 สำหรับ 4 Channels 18,000 ? 47,000 สำหรับ 4 Channels

?

?

ที่กล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบเท่านั้นนะครับ ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Advance DVR / Capture Card + PC ซึ่งมีให้เลือกใช้หลากหลายตามความต้องการและงบประมาณที่มี ก็หวังว่าคงได้แนวทางในการตัดสินใจเลือกแบบใดแบบหนึ่งกันแล้วนะครับ ขอให้โชคดีทุจริตชนไม่มาเข้าใกล้นะครับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 11:15 น.
 
ป้ายโฆษณา

Login Form

ยินดดีต้อนรับเข้าสู่ It East Online Shop ค่ะ เชิญเลือกสินค้าที่ต้องการได้เลยค่ะชอบคุณที่ใช้บริการค่ะ